1. Strokovni

Pri načrtovanju razvojnih projektov in pridobivanju sredstev nudimo več kot le administrativno pomoč. Kot spin off podjetje Inšituta Jožef Stefan imamo bogata tehnološka, pravna in ekonomska znanja, s katerimi lahko zagotovimo najvišji nivo strokovnosti. Širok spekter znanj nam omogoča strokovno in vsebinsko sodelovanje pri oblikovanju projektov, kar je naša edinstvena lastost, ki nas loči od konkurence.  

2. Izkušeni 

Tekom delovanja smo sodelovali pri razvoju projektov s številnih področij, od najrazličnejših predelovalnih in storitvenih dejavnosti, javne uprave do kmetijstva. Odlikujejo nas dragocene izkušnje poznavanja nacionalnih in mednarodnih programov nepovratnega financiranja in drugih virov javnega in zasebnega financiranja.  

3. Uspešni

V Centru za inovacije InoVine smo samo v letu 2022 za razvojne projekte slovenskih podjetij uspešno pridobili približno 10 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Pri prijavi projektov pa se lahko pohvalimo s kar 90,7% uspešnostjo.

4. Ambiciozni

Uspešno se lotevamo tudi najzahtevnejših programov in smo pri tem uspešni (npr. EIC Accelerator). Ker je naš uspeh vezan na vaš uspeh, se držimo načela, da je naša storitev uspešno opravljena le v primeru pridobljenih sredstev. Zato si nadvse prizadevamo za uspešno izvedbo prav vsakega projekta, ki ga prevzamemo. Na ta način gradimo visok nivo zaupanja in dolgoročno sodelovanje.  

5. Uveljavljeni

Na podlagi dolgoletnih izkušenj imamo razvejano mrežo podjetij v tehnološkem vrhu številnih industrij (biotehnologija, IT, farmacija, robotika, medicina, energetika …). S tem smo si pridobili dragocene izkušnje in poznavanje različnih tehnologij, ki jih lahko uporabimo pri razvoju vaših novih inovativnih produktov ali storitev.  

6. Povezovalni

Naša posebna ekspertiza je vključevanje podjetij v projektne konzorcije, ki jih sooblikujemo. Široko bazo tehnološko najuspešnejših podjetij, raziskovalnih organizacij in javnih organov povezujemo z mlajšimi, hitro rastočimi podjetji. S pomočjo široke mreže mednarodnih partnerstev pa vam nudimo tudi povezovanje z relevantnimi deležniki v vaši ciljni industriji ter celovito podporo pri vstopu na trg.

7. Edinstveni 

Nudimo podporo že pri samem oblikovanju ideje in poiščemo ustrezne partnerje za njen uspešen razvoj. Svoje strokovno znanje in izkušnje delimo z vsemi, ki si želijo uspešno realizirati svojo poslovno idejo. V našem Centru za inovacije vemo, da je za uspešen razvoj ideje potrebno veliko več kot samo dobra ideja - potrebno je imeti tudi ustrezno ekipo in partnerje.

Nazaj na vrh