PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

S partnerji iz industrije in raziskovalnimi organizacijami sodelujemo pri načrtovanju, razvoju in implementaciji rešitev, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev. To vključuje rešitve za področja, kot so promet, energija, zdravstvo, izobraževanje in varnost.

Prebojna tehnologija za zapisovanje podatkov na DNK kot rešitev problema pomanjkanja prostora za shranjevanje naraščajoče količine podatkov.

Pridobljenih 1,9M EUR evropskih sredstev na programu EIC Accelerator

Sistem za transformacijo stavb v »pametne stavbe«, njihovo vzdrževanje ter prenos vzdrževalnih znanj na nove generacije s pomočjo tehnologij virtualne resničnosti (VR)  

Pridobljenih 1,8M EUR evropskih sredstev

Rešitev za pametna mesta za avtomatsko načrtovanje storitev odvoza komunalnih odpadkov glede na stanje polnosti zabojnikov v realnem času.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

TOVARNE PRIHODNOSTI

S storitvami procesnega inženirstva smo zasnovali in v večje industrijske obrate implementirali procese in rešitve, ki temeljijo na modernih rešitvah avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije. Svetovali smo pri razvoju inovativnih procesnih rešitev, ki omogočajo celovito digitalizacijo obstoječih proizvodnih in poslovnih procesov ter digitalno preoblikovanje celotnih dobavnih verig.

Digitalna preobrazba proizvodnih in poslovnih procesov velikega podjetja v tradicionalno vodenem proizvodnem sektorju. 

Pridobljenih 2M EUR evropskih sredstev 

Načrtovanje in implementacija novega modernega proizvodnega obrata v večjem podjetju v premazni industriji.

Pridobljenih 1,5M EUR evropskih sredstev

Pomoč pri razvoju "Smart factory" rešitve za celovito avtomatizacijo in virtualizacijo formuliranja novih kemičnih izdelkov.

Pridobljenih 600 tisoč EUR evropskih sredstev

KMETIJSTVO

S široko razvejano mrežo partnerstev v različnih vejah kmetijstva (vinogradništvo, sadjarstvo, hmeljarstvo, itd.) sodelujemo v projektih uvajanja konceptov trajnostnega kmetijstva, ki so usmerjeni v zmanjševanje ogljičnega odtisa, zmanjševanje uporabe kemikalij (tako pri pridelavi kot pri kasnejši predelavi), dvigu ravni avtomatizacije in digitalizacije ter zagotavljanju dolgoročno vzdržne prehrane za prihodnje generacije.

Načrtovanje in razvoj modernih digitalnih rešitev za prediktivni monitoring razvoja bolezni in pametno uvajanje škropljenja rastlin po principih trajnostnega kmetijstva.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

Novi tehnološki pristopi k zmanjševanju ogljičnega odtisa z zajemom in regeneracijo CO2 pri fermentacijah.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

Razvoj inovativnih procesnih rešitev za gojenje in predelavo insektov kot potencialnega alternativnega surovinskega vira za prehrano krmnih živali.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

ŽIVILSKA INDUSTRIJA

Partnerjem iz živilske industrije smo svetovali pri razvoju prebojnih procesnih tehnologij na področju proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač, inovativnih sistemov pakiranja, novih, "zelenih" tehnologij za trajnostno proizvodnjo hrane iz alternativnih virov.

Inovativne procesne rešitve za izboljšanje aromatskega profila vina na povsem naraven način.

Pridobljenih 450 tisoč EUR evropskih sredstev

Biotehnološka proizvodnja aminokislin iz obnovljivih virov za trajnostno prehrano ljudi in živali.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

Avtomatiziran sistem za magnetno odstranjevanje usedline iz penečega vina.

Pridobljenih 420 tisoč EUR evropskih sredstev

NOVI MATERIALI

Načrtovali in vodili smo projekte razvoja novih trajnostnih matrialov, kot so biokompoziti, nanomateriali in inovativni polimeri, ki so izdelani iz obnovljivih virov oz. so narejeni tako, da imajo manjši vpliv na okolje. Poleg svojih trajnostnih značilnosti imajo tudi dodatne funkcionalnosti (npr. povečana trdnost, daljša obstojnost, nižja teža), s pomočjo katerih zagotavljajo izboljšanje trajnosti in učinkovitosti številnih končnih izdelkov in aplikacij.

Nova generacija okolju prijaznih zaščitnih premazov, ki omogočajo obstojnost tudi v najbolj ekstremnih pogojih (vlaga, temperatura).

Pridobljenih 400 tisoč EUR evropskih sredstev

Novi materiali za izolacijo transportnih embalaž, ki omogočajo visoko učinkovito in trajno zaščito temperaturno občutljivih izdelkov.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

Biokompozitni ekološki paneli iz obnovljivih naravnih materialov (konopljin beton) za trajnostno montažno gradnjo.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

ZDRAVJE IN MEDICINA

Na področju zdravja in medicine sodelujemo v projektih, ki so usmerjeni v zagotavljanje zdravstvene oskrbe na daljavo ter nove tehnološke rešitve, ki omogočajo razvoj kakovostnejših in bolj trajnostnih zdravil in medicinskih pripomočkov. Posebno smo aktivni pri načrtovanju projektov, ki prispevajo k preventivnemu zdravljenju in preprečevanju razvoja kroničnih bolezni.

Inovativne rešitve za površinsko obdelavo medicinskih implantatov za podaljšanje obstojnosti in povečanje kakovosti vraščanja endoprotez.

Pridobljenih 530 tisoč EUR evropskih sredstev

Nova generacija ekstraktov iz konoplje s širokim spektrom kanabinoidov in njihovim sinergističnim delovanjem.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev

Razvoj standardiziranih prehranskih dopolnil iz medicinskih gob z dokazanim imunostimulativnim in nevroregenerativnim delovanjem.

Pridobljenih 900 tisoč EUR evropskih sredstev


KROŽNO GOSPODARSTVO

Z industrijskimi in raziskovalnimi partnerji aktivno sodelujemo pri načrtovanju in razvoju novih procesov in proizvodov, ki stremijo k zmanjšanju odpadkov in izboljšanju učinkovitosti uporabe virov skladno s principi krožnega gospodarstva. V okviru storitev procesnega in produktnega inženirstva izvajamo tudi analize vpliva novih procesov, izdelkov ali storitev v celotnem življenjskem ciklu (LCA).

Inovativen tehnološki sistem za analizo in določanje stopnje biorazgradljivosti plastike na kopnem in v morju.

Pridobljenih 370 tisoč EUR evropskih sredstev

Biotehnološka platforma za biorafinacijo lesnih in kmetijskih ostankov v raznovrstne visokovredne zelene produkte.

Pridobljenih 300 tisoč EUR evropskih sredstev  


Tehnologija za avtomatizirano ločevanje mešanih komunalnih odpadkov v ločene frakcije z uporabo strojnega vida in naprednih senzorskih rešitev.

Nazaj na vrh